Investavimo procesas

  1. Pirmo susitikimo metu Jūs pristatote savo idėją, kartu aptariame bendradarbiavimo galimybes. Jei Jus tenkina mūsų sąlygos, pateikiate verslo planą bei kitus reikalaujamus dokumentus tiesiogiai į ŪBRKV arba užpildydami ir atsiųsdami paraišką investicijoms.
  2. Mes detaliau susipažįstame su Jūsų ketinimais, atliekame pirminę projekto analizę ir informuojame, kokią norėtume gauti papildomą informaciją.
  3. Papildomų susitikimų metu įvertiname projekto riziką, pasiūlome ir aptariame galutines bendradarbiavimo sąlygas bei schemą.
  4. Esant teigiamam sprendimui dėl projekto rizikos ir bendradarbiavimo schemos, parengiame teisinius dokumentus (akcininkų, akcijų pasirašymo, akcinio kapitalo dalies atpirkimo sutartis ir kt.).
  5. Suderiname teisinių dokumentų nuostatas.
  6. Finansuojame projektą įsigydami naujai išleistą įmonės akcijų emisiją ar jos dalį arba įsigydami esamų akcijų dalį arba kartu su Jumis (Jūsų įmone) įkurdami naują įmonę ir įsigydami nedominuojančią akcinio kapitalo dalį.
  7. Projekto metu mes aktyviai dalyvaujame projekto realizavime tokia apimtimi, kokia apibrėžta šalių pasirašytuose teisiniuose dokumentuose.
  8. Pasibaigus ŪBRKV numatytam investicijų laikymo terminui ar atsiradus numatytoms investicijų pabaigos sąlygoms, turimas akcijas parduodame Jums arba trečiai šaliai.