Investavimo kryptys

Investavimo kryptys

Mes investuojame į Lietuvoje ir užsienyje sėkmingai veikiančias įmones, turinčias aiškią verslo viziją, stiprius ir ambicingus vadovus, didelį norą ir potencialą augti arba įmones, susidūrusias su laikinais sunkumais ir ketinančias atgauti buvusias pozicijas rinkoje. Mes finansuojame verslo plėtrą, kitų įmonių įsigijimus, akcijų išpirkimą, verslo restruktūrizavimą ir kitus įvairios trukmės projektus.

Verslo plėtros finansavimas

Greitai augančioms įmonėms, siekiančioms užsibrėžtų tikslų, dažnai pritrūksta kapitalo jų įgyvendinimui. Mes finansuojame įmones visuose jos plėtros etapuose, suteikdami galimybę įmonei įsigyti gamybos vystymui reikalingą įrangą, padidinti apyvartinių lėšų apimtis, atnaujinti ar įsigyti veiklai reikalingą nekilnojamą turtą. Mūsų investicijos gali sustiprinti įmonės kapitalo bazę ir suteikti jai galimybę gauti papildomų banko kreditų ar naudotis lizingo paslaugomis.

Įsigijimų finansavimas

Kitų įmonių įsigijimai - vienas populiariausių būdų, įgalinančių įmonę greitai užimti didelę ar dominuojančią rinkos dalį, sumažinti konkurenciją, įgyti papildomų kompetencijų ir pasinaudoti įvairių sinergijų teikiamomis galimybėmis. Mūsų finansavimas įsigyjant kitas bendroves prisidės prie itin spartaus Jūsų įmonės veiklos vystymo ir jos perkėlimo į kokybiškai naują lygmenį.

Akcijų įsigijimo ir išpirkimo finansavimas

Mūsų finansavimas gali būti naudojamas tais atvejais, kai įmonę norėtų išpirkti jos vadovai, tačiau šiam sumanymui įgyvendinti nepakanka turimų lėšų. Mes taip pat galime finansuoti nekontrolinių akcijų paketų išpirkimą iš smulkių akcininkų, kontrolinių paketų perpirkimą, kai į juos investuoja strateginiai ar instituciniai investuotojai, atlikti įvairios paskirties ir trukmės repo sandorius.

Verslo restruktūrizavimo finansavimas

Mes galime finansuoti įmones, kai yra vykdoma jų restruktūrizacija. Tai gali būti veiklų atskyrimas ir iškėlimas į kitą vietą, nekilnojamo turto atskyrimas, persikėlimas į naujas gamybines patalpas ir kiti projektai, reikalaujantis nemažos apimties vienkartinių investicijų.