Rizikos kapitalo investavimo galimybių pristatymas

Kas yra rizikos kapitalas

 • Inovatyvių ir ankstyvos vystymosi stadijos įmonių finansavimas pasitelkus įprastus finansinius instrumentus (kreditus, lizingą ir pan.) dėl didelės rizikos ir dažnai nepakankamų garantijų yra sudėtingas.
 • Mažos įmonės nėra patrauklios dideliems investiciniams fondams, galintiems investuoti į jų kapitalą.
 • Neturint išorinio finansavimo, įmonių augimas yra apribotas.

Viena iš tokių įmonių finansavimo alternatyvų yra rizikos kapitalas (angl. Venture Capital) – privataus kapitalo rūšis, kai lėšos investuojamos į ankstyvojo augimo stadijoje esančias įmones. Rizikos kapitalo investicijas gali vykdyti fondai, privačios įmonės (toliau rizikos kapitalo investuotojai – RKI).

Rizikos kapitalo vieta finansavimo grandinėje

rizikos.kapitalas.jpg

Rizikos kapitalo veiklos ypatumai

 • Paprastai RKI įsigyja nedominuojančią įmonės akcijų dalį, padeda išvystyti įmonę, vėliau savo dalį parduoda (dažniausiai esamiems akcininkams), siekdama uždirbti pelno iš akcijų pardavimo.
 • Rizikos kapitalas finansuoja įmonių įsigijimus, perėmimus, plėtrą, akcijų paketų įsigijimą ir išpirkimą, verslo restruktūrizavimą ir kitus projektus, kurių trukmė gali būti nuo 3 mėn. iki 5 m.
 • RKI nesiekia aktyviai dalyvauti įmonės valdyme. Jų tikslas – įmonės finansavimas bei tolesnė savo investicijos priežiūra.
 • Pasaulinė RKI praktika rodo, kad:
  • ne visos investicijos į mažų įmonių akcijas būna sėkmingos;
  • mažos bendrovės dažnai neturi ilgalaikės veiklos istorijos, todėl tiksliai prognozuoti ateities perspektyvas yra sudėtinga;
  • greitai augančios mažos įmonės susiduria su didesnėmis veiklos rizikomis, nei vidutinės ir didelės įmonės.

Dėl padidintos investicijų rizikos RKI reikalaujama investicijų metinė grąža yra apie 20–30 proc.

Rizikos kapitalo įtaka ekonomikai

 • Pasaulinė praktika rodo, kad be RKI investicijų ankstyvoje įmonės augimo stadijoje, 70 proc. įmonių nebūtų išlikusios.
 • 2006 m. Rizikos kapitalas Europoje investavo 17,3 mlrd. eurų į 5 590 mažų ir vidutinio dydžio kompanijų.
 • 2005 m. 78 proc. visų investicijų Europoje RKI investavo į įmones, kurių darbuotojų skaičius – mažesnis, nei 100.