Apie mus

UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ yra dukterinė AB Ūkio banko įmonė, įkurta 2007 m. birželį. Ūkio bankas valdo 100 proc. bendrovės akcijų.

Mes investuojame į perspektyvias, inovatyvias ir sparčiai augančias įmones, turinčias:

  • aiškią verslo viziją;
  • stiprius ir ambicingus vadovus;
  • didelį norą ir potencialą augti.

Taip pat investuojame į įmones, susidūrusias su laikinais sunkumais ir ketinančias atgauti buvusias pozicijas rinkoje.

Siūlome alternatyvius banko kreditams ir lizingui finansavimo sprendimus – investuojame į įmones, įsigydami naujai išleistą įmonės akcijų emisiją ar jos dalį, arba įsigydami esamų akcijų dalį ir dalyvaudami įmonės veikloje. Prireikus, kartu su kitomis įmonėmis kuriame naujas įmones ir įsigyjame nedominuojančią akcinio kapitalo dalį.

Taip pat padedame įmonėms gauti verslo plėtrai reikalingą finansavimą iš kredito įstaigų, investicinių fondų ar kitų šaltinių. Esant reikalui, padedame įsigyti jau veikiančias įmones, o įmonės akcininkams padedame supirkti akcijas iš kitų tos įmonės akcininkų.